ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 3 เม.ย. 2563 8:30 น.12 เม.ย. 2563 16:30 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 3 เม.ย. 2563 8:30 น.12 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  ชั้นปี 13 เม.ย. 2563 8:30 น.12 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  ชั้นปี 23 เม.ย. 2563 8:30 น.12 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  ชั้นปี 33 เม.ย. 2563 8:30 น.12 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  ชั้นปี 43 เม.ย. 2563 8:30 น.12 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  นักศึกษาเก่าลงทะเบียน3 เม.ย. 2563 8:30 น.12 เม.ย. 2563 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 7 เม.ย. 2563
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 8 มิ.ย. 2563 12 มิ.ย. 2563
 • ประกาศผลสอบ
 • 18 มิ.ย. 2563
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13