ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 28 พ.ย. 2565 13:00 น.9 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน28 พ.ย. 2565 13:00 น.9 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 128 พ.ย. 2565 13:00 น.9 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 228 พ.ย. 2565 13:00 น.9 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 328 พ.ย. 2565 13:00 น.9 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 428 พ.ย. 2565 13:00 น.9 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  นักศึกษาเก่าลงทะเบียน28 พ.ย. 2565 13:00 น.9 ธ.ค. 2565 23:59 น.
 • งวดชำระเงินครั้งที่ 1
 • 28 พ.ย. 2565 15:00 น.5 ธ.ค. 2565 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 6 ธ.ค. 2565 0:00 น.6 ธ.ค. 2565 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลงทะเบียนเพิ่ม/ซ้ำ/ปรับเกรด รายวิชา6 ธ.ค. 2565 0:00 น.9 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการลดรายวิชา13 ม.ค. 2566 0:00 น.13 ม.ค. 2566 23:59 น.
 • งวดชำระเงินครั้งที่ 2
 • 28 ม.ค. 2566 0:00 น.3 ก.พ. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) / เปลี่ยนสถานะวิชา13 มี.ค. 2566 8:30 น.17 มี.ค. 2566 16:30 น.
 • งวดชำระเงินครั้งที่ 3
 • 13 มี.ค. 2566 0:00 น.17 มี.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา20 มี.ค. 2566 0:00 น.24 มี.ค. 2566 0:00 น.
 • วันสอบปลายภาค
 • 5 เม.ย. 2566 0:00 น.21 เม.ย. 2566 0:00 น.
    -  วันสิ้นภาคการศึกษา22 เม.ย. 2566 0:00 น.22 เม.ย. 2566 0:00 น.
    -  ประกาศผลสอบ27 เม.ย. 2566 0:00 น.27 เม.ย. 2566 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13