ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 4 ก.ค. 2565 15:00 น.17 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน4 ก.ค. 2565 15:00 น.17 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 14 ก.ค. 2565 15:00 น.17 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 24 ก.ค. 2565 15:00 น.17 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 34 ก.ค. 2565 15:00 น.17 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 44 ก.ค. 2565 15:00 น.17 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  นักศึกษาเก่าลงทะเบียน4 ก.ค. 2565 15:00 น.17 ก.ค. 2565 23:59 น.
 • งวดชำระเงินครั้งที่ 1
 • 4 ก.ค. 2565 15:00 น.17 ก.ค. 2565 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 18 ก.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการลงทะเบียนเพิ่ม/ซ้ำ/ปรับเกรด รายวิชา18 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565
    -  วันสุดท้ายของการลดรายวิชา26 ส.ค. 2565 0:00 น.
 • งวดชำระเงินครั้งที่ 2
 • 5 ก.ย. 2565 0:00 น.9 ก.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) / เปลี่ยนสถานะวิชา17 ต.ค. 2565 21 ต.ค. 2565
 • งวดชำระเงินครั้งที่ 3
 • 17 ต.ค. 2565 0:00 น.21 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา25 ต.ค. 2565 28 ต.ค. 2565
 • วันสอบปลายภาค
 • 9 พ.ย. 2565 15 พ.ย. 2565
    -  วันสิ้นภาคการศึกษา16 พ.ย. 2565
    -  ประกาศผลสอบ24 พ.ย. 2565
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13