ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 • ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 • ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 • ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 • ระดับปริญญาตรี(โครงการจัดการศึกษาพิเศษฯเพื่ออุตสาหกรรม) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 • ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)
 • ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 • ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2561
   2.แนวปฎิบัติในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2561(ด่วนมาก)
  ดาวน์โหลด
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2561
   3.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคฤดูร้อน)(ด่วนมาก)
 • ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)
 • ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ)
 • ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2561
   4.คู่มือนักศึกษา ปี 2561
  ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์ 45M)
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2561
   5.คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน (สำหรับนักศึกษา)
  ดาวน์โหลด
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2561
   6.แนวทางขอลงทะเบียนและขอเปิดรายวิชา
  ดาวน์โหลด
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2560
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13