ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเลื่อนวันสอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ดาวน์โหลด
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2562
 2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 • ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 • ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 • ระดับปริญญาตรี(โครงการจัดการศึกษาพิเศษฯเพื่ออุตสาหกรรมและโครงการพิเศษนอกเวลาราชการ เรียนวันอาทิตย์) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 • ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 • ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 • ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2561
   3.แนวปฎิบัติในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2561(ด่วนมาก)
  ดาวน์โหลด
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2561
   4.คู่มือนักศึกษา ปี 2561
  ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์ 45M)
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2561
   5.คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน (สำหรับนักศึกษา)
  ดาวน์โหลด
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2561
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13