ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ)ฉบับแก้ไข
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ(แก้ไข7.2.67)
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคปกติ)
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตภาคพิเศษ(แก้ไข)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการอุตสาหกรรม(แก้ไข)
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคค่ำ)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี(ช่างกลอุดรธานี_ภาคปกติ)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี_ภาคพิเศษ_ช่างกลอุดรธานี(แก้ไข)
ปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ภาคปกติ)ฉบับแก้ไข
ปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง _ภาคพิเศษ(ฉบับแก้ไข)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2566
 2.โครงการอบรมการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา(การลงทะเบียน)(ด่วนที่สุด)
 • ดูคลิป
 • ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2564
   3.เอกสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คำร้องทั่วไป ท.01
  1.ว่าด้วยเหตุผลWord, PDF
  2.ขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา Download
  3.ขอเปิดรายวิชา Download
  4.ขอลงทะเบียนข้ามโครงการ Download
  5.ขอสอบย้อนหลัง Download
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2563
   4.เอกสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  คำร้อง ท.03 ใบลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา Download
  คำร้อง ท.03.1 ใบเปลี่ยนรายวิชาDownload
  คำร้อง ท.04 ใบถอนรายวิชา(ไม่บันทึกผลการเรียน) Download
  คำร้อง ท.05 ใบถอนรายวิชา(บันทึกผลการเรียน) Download
  คำร้อง ท.06 คำร้องขอลาพักการศึกษาDownload
  คำร้อง ท.07 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา(กรณีลาพักฯ)Download
  คำร้อง ท.11 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ป.ตรี)Download
  คำร้อง ท.12 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติDownload
  คำร้อง ท.15 คำร้องขอลาออก Download
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2563
   5.เอกสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท.08 - ท.10 (ขอเอกสารทางการศึกษา)
  คำร้อง ท.08 คำร้องขอใบรับรองความประพฤติDownload
  คำร้อง ท.09 คำร้องขอใบรับรองทางการศึกษาDownload
  คำร้อง ท.10 คำร้องขอใบประมวลผลการศึกษา(Transcript)Download
  ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง/ใบประมวลผลการศึกษา ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 008-0-00755-4 หรือ ที่งานการเงิน สำหรับนักศึกษา ป.ตรี รหัส 57-ปัจจุบัน ฉบับละ 100 บาท
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2563
   6.Download Program Adobe Acrobat

  หากไม่มีโปรแกรม กรุณา Download Program Adobe Acrobat ก่อนดูรายละเอียด
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2551
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียนและวัดผลการศึกษา / โทร 02-1049099 ต่อ 1510-3 / E-mail : pit.reg@pit.ac.th