ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 • ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)
 • ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ)
 • ระดับปริญญาตรี(โครงการจัดการศึกษาพิเศษฯเพื่ออุตสาหกรรม)
 • ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)
 • ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ)
 • ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2561
   2.แนวปฎิบัติในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2561(ด่วนมาก)
  ดาวน์โหลด
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2561
   3.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคฤดูร้อน)(ด่วนมาก)
 • ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)
 • ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ)
 • ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2561
   4.แนวทางขอลงทะเบียนและขอเปิดรายวิชา
  ดาวน์โหลด
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2560
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13