ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม 1)(ด่วนที่สุด)
ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ)
ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์)
ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษฯ)
ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคปกติ)
ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2563
 2.กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563(เพิ่มเติม 1)(ด่วนที่สุด)
 • ภาคปกติ
 • ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์
 • ระดับปริญญาตรี( โครงการพิเศษฯ)
 • ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2563
   3.การเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Barcode(ด่วนที่สุด)
  สถาบันฯ ได้เปิดช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา โดยเพิ่มช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
 • 1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)
 • 2.ชำระด้วยการสแกน Barcode ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)
 • 3.ชำระด้วยการสแกน Barcode ผ่านระบบ Mobile Banking ได้ทุกธนาคารชั้นนำ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
  ทั้งนี้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
 • ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2562
   4.เอกสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คำร้องทั่วไป ท.01(ด่วนมาก)
  1.ว่าด้วยเหตุผลWord , PDF
  2.ขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา Download
  3.ขอเปิดรายวิชา Download
  4.ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้มีผลการเรียนดี Download
  5.ขอลงทะเบียนข้ามโครงการ Download
  6.ขอสอบย้อนหลัง Download
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2563
   5.เอกสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ด่วน)
  คำร้อง ท.03 ใบลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา Download
  คำร้อง ท.03.1 ใบเปลี่ยนรายวิชาDownload
  คำร้อง ท.04 ใบถอนรายวิชา(ไม่บันทึกผลการเรียน) Download
  คำร้อง ท.05 ใบถอนรายวิชา(บันทึกผลการเรียน) Download
  คำร้อง ท.06 คำร้องขอลาพักการศึกษาDownload
  คำร้อง ท.07 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา(กรณีลาพักฯ)Download
  คำร้อง ท.07.1 คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา(กรณีพ้นสภาพ-ลาออก)Download
  คำร้อง ท.11 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ป.ตรี)Download
  คำร้อง ท.15 คำร้องขอลาออก Download
  คำร้อง ท.17 คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน(ป.ตรี)Download
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2563
   6.เอกสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท.08 - ท.10 (ขอเอกสารทางการศึกษา)
  คำร้อง ท.08 คำร้องขอใบรับรองความประพฤติDownload
  คำร้อง ท.09 คำร้องขอใบรับรองทางการศึกษาDownload
  คำร้อง ท.10 คำร้องขอใบประมวลผลการศึกษา(Transcript)Download
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2563
   7.คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน (สำหรับนักศึกษา)
  ดาวน์โหลด
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2561
   8.แนวปฎิบัติในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2561
  ดาวน์โหลด
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2561
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13