ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2560(ด่วนที่สุด)
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพิเศษเรียนวันอาทิตย์
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2561
 2.เอกสารสำหรับอาจารย์(ด่วนมาก)
แบบฟอร์มส่ง มส. (ไฟล์ pdf) ล่าสุด
แบบฟอร์มส่ง มส. (ไฟล์ word) ล่าสุด
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2561
 3.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ)
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 มีนาคม 2560
 4.แนวทางขอลงทะเบียนและขอเปิดรายวิชา(ด่วนมาก)
ดาวน์โหลด
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2560
 5.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ(เรียนวันอาทิตย์)(ด่วน)
ดาวน์โหลด
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2560
 6.การยกเลิกการใช้บริการแจ้งข่าวสารงานทะเบียนฯ ทาง SMS
พิมพ์ unregister เว้นวรรค ตามด้วยรหัสนักศึกษา เว้นวรรค ตามด้วย password ที่ใช้ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ ส่งไปที่ 9010146
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2554
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13