ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
 • ภาคปกติ
 • ภาคพิเศษและโครงการจัดการศึกษาพิเศษฯ
 • ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2562
   2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
 • ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)
 • ระดับปริญญาตรี(โครงการจัดการศึกษาพิเศษฯเพื่ออุตสาหกรรมและโครงการพิเศษนอกเวลาราชการ เรียนวันอาทิตย์)
 • ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)
 • ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ)
 • ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2562
   3.แบบฟอร์มคำขอรับบริการ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
  คลิก
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
   4.แนวทางการขอลงทะเบียนเรียนและการขอเปิดรายวิชา 2562(ด่วนที่สุด)
  ดาวน์โหลด
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2562
   5.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 • ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 • ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 • ระดับปริญญาตรี(โครงการจัดการศึกษาพิเศษฯเพื่ออุตสาหกรรมและโครงการพิเศษนอกเวลาราชการ เรียนวันอาทิตย์) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 • ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 • ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 • ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2561
   6.แนวปฎิบัติในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2561(ด่วนมาก)
  ดาวน์โหลด
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2561
   7.คู่มือนักศึกษา ปี 2561
  ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์ 45M)
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2561
   8.คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน (สำหรับนักศึกษา)
  ดาวน์โหลด
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2561
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13