ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Barcode(ด่วนที่สุด)
สถาบันฯ ได้เปิดช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา โดยเพิ่มช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
 • 1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)
 • 2.ชำระด้วยการสแกน Barcode ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)
 • 3.ชำระด้วยการสแกน Barcode ผ่านระบบ Mobile Banking ได้ทุกธนาคารชั้นนำ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
  ทั้งนี้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
 • ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2562
   2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
 • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(เพิ่มเติม 2)
 • ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)
 • ระดับปริญญาตรี(โครงการจัดการศึกษาพิเศษฯเพื่ออุตสาหกรรมและโครงการพิเศษนอกเวลาราชการ เรียนวันอาทิตย์)
 • ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ(เพิ่มเติม 2)
 • ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ)
 • ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2562
   3.กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
 • ภาคปกติ(เพิ่มเติม 2)
 • ภาคพิเศษและโครงการจัดการศึกษาพิเศษฯ
 • ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2562
   4.แนวปฎิบัติในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2561(ด่วนมาก)
  ดาวน์โหลด
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2561
   5.คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน (สำหรับนักศึกษา)
  ดาวน์โหลด
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2561
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13