ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE21 พ.ย. 2562 12:00 น.29 พ.ย. 2562 23:59 น.
  -  วันชำระเงินผ่านธนาคาร21 พ.ย. 2562 12:00 น.29 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 25 พ.ย. 2562
 • ช่วงวันทำการลงทะเบียนเพิ่ม/ซ้ำ/ปรับเกรด รายวิชา
 • 25 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562
 • ช่วงการลดรายวิชา
 • 25 พ.ย. 2562 3 ธ.ค. 2562
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา25 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) / เปลี่ยนสถานะวิชา
 • 17 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563
 • ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
 • 9 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563
 • วันสอบปลายภาค
 • 23 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563
 • ประกาศผลสอบ
 • 2 เม.ย. 2563
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13