ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE11 มิ.ย. 2561 10:00 น.23 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  วันชำระเงินผ่านธนาคาร11 มิ.ย. 2561 10:00 น.17 มิ.ย. 2561 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 18 มิ.ย. 2561
 • ช่วงวันทำการลงทะเบียนเพิ่ม/ซ้ำ/ปรับเกรด รายวิชา
 • 18 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561
 • วันสุดท้ายของการลดรายวิชา
 • 26 ก.ค. 2561
 • ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
 • 1 ต.ค. 2561 5 ต.ค. 2561
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) / เปลี่ยนสถานะวิชา
 • 17 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561
 • วันสอบปลายภาค
 • 9 ต.ค. 2561 18 ต.ค. 2561
 • ประกาศผลสอบ
 • 31 ต.ค. 2561
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13