ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE4 ก.ค. 2562 13:00 น.12 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน4 ก.ค. 2562 13:00 น.7 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  วันชำระเงินผ่านธนาคาร4 ก.ค. 2562 13:00 น.7 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 8 ก.ค. 2562
 • ช่วงวันทำการลงทะเบียนเพิ่ม/ซ้ำ/ปรับเกรด รายวิชา
 • 8 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
 • วันสุดท้ายของการลดรายวิชา
 • 16 ส.ค. 2562
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) / เปลี่ยนสถานะวิชา
 • 23 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
 • ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
 • 7 ต.ค. 2562 11 ต.ค. 2562
 • วันสอบปลายภาค
 • 21 ต.ค. 2562 30 ต.ค. 2562
 • ประกาศผลสอบ
 • 6 พ.ย. 2562
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13