ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE9 พ.ย. 2563 10:00 น.20 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  วันชำระเงินผ่านธนาคาร9 พ.ย. 2563 10:00 น.15 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 16 พ.ย. 2563
 • ช่วงวันทำการลงทะเบียนเพิ่ม/ซ้ำ/ปรับเกรด รายวิชา
 • 16 พ.ย. 2563 20 พ.ย. 2563
 • ช่วงการลดรายวิชา
 • 16 พ.ย. 2563 30 ธ.ค. 2563
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา16 พ.ย. 2563 20 พ.ย. 2563
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) / เปลี่ยนสถานะวิชา
 • 22 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564
 • ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
 • 1 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564
 • วันสอบปลายภาค
 • 18 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
 • ประกาศผลสอบ
 • 7 เม.ย. 2564
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13