ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE15 มิ.ย. 2563 8:30 น.13 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน15 มิ.ย. 2563 8:30 น.30 มิ.ย. 2563 23:59 น.
  -  วันชำระเงินผ่านธนาคาร15 มิ.ย. 2563 8:30 น.30 มิ.ย. 2563 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 1 ก.ค. 2563 0:00 น.1 ก.ค. 2563 0:00 น.
 • ช่วงวันทำการลงทะเบียนเพิ่ม/ซ้ำ/ปรับเกรด รายวิชา
 • 1 ก.ค. 2563 0:00 น.13 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • วันสุดท้ายของการลดรายวิชา
 • 5 ส.ค. 2563 0:00 น.7 ส.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) / เปลี่ยนสถานะวิชา
 • 25 ก.ย. 2563 8:30 น.2 ต.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
 • 28 ก.ย. 2563 0:00 น.30 ก.ย. 2563 0:00 น.
 • วันสอบปลายภาค
 • 14 ต.ค. 2563 0:00 น.22 ต.ค. 2563 0:00 น.
 • ประกาศผลสอบ
 • 4 พ.ย. 2563 0:00 น.4 พ.ย. 2563 0:00 น.
 • วันสิ้นภาคการศึกษา
 • 24 ต.ค. 2563
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13