ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE7 ก.ค. 2564 13:00 น.13 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน7 ก.ค. 2564 13:00 น.13 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -  วันชำระเงินผ่านธนาคาร7 ก.ค. 2564 13:00 น.13 ก.ค. 2564 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 14 ก.ค. 2564
 • ช่วงวันทำการลงทะเบียนเพิ่ม/ซ้ำ/ปรับเกรด รายวิชา
 • 14 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการลดรายวิชา
 • 24 ส.ค. 2564
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) / เปลี่ยนสถานะวิชา
 • 4 ต.ค. 2564 15 ต.ค. 2564
 • ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
 • 18 ต.ค. 2564 26 ต.ค. 2564
 • วันสอบปลายภาค
 • 3 พ.ย. 2564 11 พ.ย. 2564
 • วันสิ้นภาคการศึกษา
 • 12 พ.ย. 2564
 • ประกาศผลสอบ
 • 18 พ.ย. 2564
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13